Kaj nam povedo oznake na živilih?

Oznake na živilih so vir informacij za kupce, saj gre za komunikacijo med proizvajalcem in kupcem, ob enem pa so oznake eden izmed načinov razlikovanja izdelka med množico ostalih proizvodov na trgovskih policah. Vendar ali res vemo, kaj pomeni katera izmed oznak na izdelkih, ki jih vsakodnevno kupujemo? V nadaljevanju vam bomo predstavili nekaj izmed najpogostejših oznak na izdelkih.

Označevanje živil delimo na splošno označevanje, ki velja za vsa živila in je predpisano z zakonodajo Evropske unije. Označevanje hranilne vrednosti živil, ki navaja informacije o hranilni vrednosti živil ter označevanje prehranskih in zdravstvenih trditev.

Znak EU za ekološko kmetijstvo lahko uporabljajo proizvajalci, ki so v registru ekoloških kmetovalcev in izpolnjujejo pogoje, ki so določeni v Uredbi EU 2092/91. Znak EU za ekološko kmetijstvo nudi zagotovilo porabnikom o izvoru in kakovosti hrane in pijače, ki jo kupijo, saj njegova navzočnost na katerem koli proizvodu jamči skladnost proizvoda z Uredbo EU o ekološkem kmetijstvu.Biodar je znamka za kmetijske pridelke in živila, nosilec registracije kolektivne znamke pa je Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije. Njihovi standardi za pridelavo in predelavo posameznih izdelkov so pri posameznih zahtevah strožji od državnih predpisov.

 


Certifikat “Brez GSO – Brez gensko spremenjenih organizmov” V Evropski uniji in Sloveniji je obvezno označevanje GSO samo pri živilih rastlinskega porekla, ki vsebujejo manj kot 0,9 % gensko spremenjenih sestavin. Označevanja živil živalskega porekla, kjer ni bila uporabljena gensko spremenjena krma, pa Slovenija na nacionalni ravni tako kot nekatere druge države ni uvedla.Z oznako Kupujem slovensko želijo ponudniki izpostaviti slovensko kakovost, narejeno po slovenskih standardih, znotraj slovenskih meja, s slovenskim znanjem in s slovenskimi rokami, ter poudariti, da ima slovenski izdelek kratko oskrbovalno verigo in kratke transportne poti.

 Znak Varuje zdravje podeljuje Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije tistim predpakiranim živilom, ki izpolnjujejo pogoje po načelih zdrave prehrane. Živila z znakom VARUJE ZDRAVJE so tisti zdravstveno neoporečni živilski izdelki in jedilniki, ki vsebujejo malo maščob in nasičenih maščobnih kislin, malo holesterola, malo sladkorja, nizko vsebnost soli, veliko prehranskih vlaknin ali imajo nizko energijsko vrednost. Živila s temi lastnostmi ustrezajo strogemu normativu za ocenjevanje varovalnih živil, ki je narejen po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije in Svetovne organizacije za prehrano in kmetijstvo.

Povzeto po spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje.
 

Avtor: Aleš Kurnik


NOVO V GALERIJI

PARTNERJI